Products

Product Cas No. Structure
Minakem
(5-Chloro-2-methoxyphenyl)boronic acid
Benzene derivatives, Boronic acids
89694-48-4
Minakem
(3,4,5-Trimethoxyphenyl)boronic acid
Benzene derivatives, Boronic acids
182163-96-8
Minakem
(3-Chloro-4-methoxy)benzylamine hydrochloride
Benzene derivatives
41965-95-1
Minakem
2,5-Diaminobenzenesulfonamide
Benzene derivatives
20896-44-0
Minakem
5-Amino-2-methylbenzenesulfonamide
Benzene derivatives
6973-09-7
Minakem
3-Bromo-4-hydroxybenzonitrile
Benzene derivatives, Nitro / Nitriles
2315-86-8
Minakem
2-Bromo-4-fluorophenol
Benzene derivatives
496-69-5
Minakem
(1S,2R)-2-Amino-1,2-diphenylethanol
Benzene derivatives, Miscellaneous
23364-44-5
Minakem
(S)-1-(3-Nitrophenyl)ethylamine
Benzene derivatives, Miscellaneous
297730-25-7
Minakem
(R)-α-(Trifluoromethyl)benzylamine
Benzene derivatives, Heterocycles
22038-85-3

Pages